• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

349.000 đ/tháng

* Miễn phí 1 tài khoản

Thanh toán hàng năm
Phí cài đặt công thức tính lương: 1.000.000đ/ lần


ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

* Tính theo tài khoản

Ứng dụng dành cho người lao động dễ dàng tra cứu thông tin và cập nhật thông tin cá nhân. Theo dõi chấm công, số ngày nghỉ phép, bảng lương hàng tháng, tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền đóng công đoàn, mức đóng bhxh...
           

                   

 Đăng ký HR24™

Đăng ký thông tin tư vấn tại đây

 
 
Odoo • Image and Text