• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

Ứng dụng di động cho nhân viên

Dễ dàng tra cứu thông tin và cập nhật thông tin cá nhân. Theo dõi chấm công, số ngày nghỉ phép, bảng lương hàng tháng, tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền đóng công đoàn, mức đóng bhxh...