• Hotline: 1900-6154
  • |   8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

Biểu phí dịch vụ HR24
HR24 Standard
165.833đ / tháng
Thanh toán hàng năm

ĐĂNG KÝ 
HR24 Platinum
  249.167đ / tháng
Thanh toán hàng năm

APP MOBILE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ứng dụng dành cho người lao động dễ dàng tra cứu thông tin và cập nhật thông tin cá nhân. Theo dõi chấm công, số ngày nghỉ phép, bảng lương hàng tháng, tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền đóng công đoàn, mức đóng bhxh...

Biểu phí sử dụng

Số lương nhân viên
Standard Platinum
Từ 1 - 5 nhân viên 45.000 đ / tháng / nhân viên
60.000 đ / tháng / nhân viên
Từ 6 - 10 nhân viên 35.000 đ / tháng / nhân viên
45.000 đ / tháng / nhân viên
Từ 11 -50 nhân viên 20.000 đ / tháng / nhân viên
30.000 đ / tháng / nhân viên
Trên 50 nhân viên 10.000 đ / tháng / nhân viên
10.000 đ / tháng / nhân viên
 Odoo • Text and Image